Window-recycle

Купете дограма на изплащане с 0% лихва:

Вариант 1: Цялата стойност на дограмата се изплаща на 6 /шест/ равни вноски, като първата вноска се плаща на място – 0% лихва, 0% такси, 0% ГЛП, 0% ГПР.

Пример – цена на дограма 1200 лв.:

- 1200 лв : 6 /шест/ равни вноски = 200 лв. / на вноска /

– първата вноска от 200 лв. се плаща на място.

- останалите 1000 лв. 5 /пет/ равни вноски х 200 лв., се заплащат в офис на кредитор.

– ГПР 0%, ГЛП 0%, такси 0 лв.

Вариант 2: Авансово плащане 50% от стойността на дограмата и още 3 /три/ или 6 /шест/ вноски за останалите 50% от цената: 0% лихва, 0% такси, 0% ГЛП, 0% ГПР.

Пример – цена на дограма 1200 лв.:

– авансово плащане в размер на 600 лв.

– останалите 600 лв., 3 /три/ равни вноски х 200 лв., или 6 /шест/ равни вноски х 100 лв.

– ГПР 0%, ГЛП 0%, такси 0 лв.

Срок на промоцията: до 10 юли 2013 г.

Забележка: Промоционалната оферта важи за продукти на стойност над 400 лв.