Енергийна ефективност за бизнес клиенти

Бизнес организации и дружества могат да кандидатстват по Програмата за кредитиране на Енергийна ефективност. Тази програма е финансирана от няколко европейски институции и цели да популяризира идеите за съкращаване на разходите за отопление и подобряване на състоянието на заобикалящата околна среда.

кредит за бизнесПредимството на получаване на кредит по Програмата за Енергийна ефективност е, че клиентите не връщат целия размер на кредита, който са изтеглили, защото финансовият инструмент покрива част от него, под формата на безвъзмезда помощ, която е в границите на 15% и 7.5% от стойността на проекта. Това напрактика означава, че Ви се поема лихвата и Вие плащате само стойността на избраното от Вас подобрение: енергоспестяваща дограма, енергоспестяващо отопление, подобряване на сградния фонд или др. на равни месечни вноски без оскъпяване. Това е доста сериозно предимство на Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност, защото когато знаят, че няма да плащат лихва, бизнес клиентите са изключително стимулирани да теглят кредит за подобряване на производствената и административна база. Две са българските банки, които са одобрени за отпускане на кредити по тази програма: Райфайзенбанк и ПроКредит банк. И двете отпускат кредити на бизнес клиенти, като има разлика в условията, размера на кредита и сроковете на погасяване. Ако притежавате фирма и желаете да смените дограмата на сградния фонд, с енергийно ефективна и съкращаваща топлинните разходи, Ви съветваме да се запознаете с условията предлагани от двете банки и да прецените кои са подходящи за Вашия бизнес. В момента кредитирането по Програма за Енергийна ефективност се явява най-изгодният начин за финансиране на проекти, свързани с подобряването на сградната инфраструктура, защото оскъпяването е нулево, а месечната тежест е напълно приемлива и поносима за всяка стабилна българска фирма.

 

Условия на ПроКредит банк за кредитиране на бизнес клиенти по Програма за кредитиране на Енергийната ефективност:

 

Размер на кредита: минимална стойност 10 000 евро

Кредитополучатели: юридически лица, еднолични търговци, лица със свободни професии

Търсен ефект от финансирането: спестяване на минимум 20% от използваното количество енергия, спрямо сегашния момент

Срок на кредита: до 15 години

Безвъзмезда помощ: 15% от стойността на кредита се финасират от Програмата за Енергийна ефективност

Погасяване: на равни месечни вноски, вноски с равни главници или сезонен график

Обезпечаване: недвижимо имущество, транспортни средства, оборудване, стоки.

 

Условия на Райфайзенбанк за кредитиране на бизнес клиенти по Програма за кредитиране на Енергийната ефективност:

 

Размер на кредита: минимална стойност 40 000 евро

Кредитополучатели: общини, публични или частни дружества

Търсен ефект от финансирането: спестяване на минимум 20% от използваното количество енергия, спрямо сегашния момент

Безвъзмезда помощ: – за енергийна ефективност в публични сектор- до 10% от стойността на проекта

– за енергийна ефективност в частния сектор- до 7.5% от стойността на проекта.

Срок на кредита: минимум 4 години

Погасяване: по договаряне

Обезпечение: по договаряне

 

Още...

Кредит Енергийна Ефективност

Възползвайте се от безвъзмездната помощ, която предоставя Европейския Съюз и финансирайте част от Вашата PVC дограма с европейски пари.

Важно!

За да се кандидатства по програма REECL е необходимо избраната дограма да отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Трябва да се докаже, че след нейното поставяне разходите за отопление на помещението ще намалеят. Не може всеки вид и модел профил и дограма да кандидатства за финансиране по REECL, а само тези, с доказани енергоспестяващи характеристики.

 

Банките, които осигуряват финансиране по REECL са:

–         ПроКредит Банк

–         Райфайзен Банк

–         Банка ДСК

–         СИБАНК

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За да кандидатствате за кредит по програмата Енергийна Ефектвност е необходимо да Ви издадем типова оферта, която да предоставите в избраната от Вас банка. За целта попълнети посочения по-долу въпросник и ние при първа възможност ще Ви изпратим сканирана офертата по е-mail, заверена с подпис и печат или заповядайте на място, в който и да е от нашите офиси, за да Ви я предоставим лично.

 

Как се кандидатства за кредиране по REECL:

Необходимо е първо да изберете вид и модел профил и стъклопакет. Ние ще изготвим оферта с техническите параметри на дограмата, която трябва да бъде представена пред една от финансиращите банки. Сами избирате Вашата банка. Можете да попълните въпросника по-долу с основните характеристики на избраната от Вас дограма и ние ще Ви изпратим в най-кратки срокове сканирана оферта на посочения от Вас email,  съдържаща всичко необходимо за представяне пред банката. Заповядайте и в нашите офиси, където ще получите изготвената оферта лично.

 

Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома е инструмент създаден съвместно с Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България и цели поощряването на решения за смяна на неефективни, остарели и топлинно неизгодно части от дома Ви. Ако използвате кредит по Програмата, при смяната на Вашата дървена дограма с нова енергийно – ефективна алуминиева или PVC дограма, Вие ще платите с 20% по-малко от реалната стойност на дограмата, защото те се покриват от финансовия инструмент на ЕС. В момента има две банки, които отпускат кредити по Програмата за Енергийна Ефективност – това са Райфайзенбанк и Про Кредит банк. И двете отпускат кредити в различни размери за закупуване на енергийно ефективни подобрения за дома. Най-голямото предимство на този кредит е, че ще върнете с 20% по-малко от сумата, която трябва да изплащате. Реално в тези проценти влиза начислената от  банката лихва и Вие си купувате дограма на изплащане, без излишно оскъпяване под форма на лихва. Не е ли това мечтата на всеки клиент – да получи стока на изплащане, която обаче да не бъде обременена с тежестта на лихва. За да кандидатствате за кредит по Програмата за Енергийна Ефективност, финансиращ Вашата нова дограма, трябва да предприемете няколко стъпки, които се изискват от европейските институции.

След като сте направили избора си за вид и модел на енергоспестяващи PVC дограма и стъклопакет, трябва да отидете до най-близкия клон на една от двете одобрени банки.Там се попълва Искане на кредит Енергийна ефективност и към него се прилага изготвената от нас оферта с избраната дограма. Тя подлежи на оценка, която цели да установи доколко Вашият избор е правилен и да се докажат топлинните качества на дограмата. След като получите одобрение от банката, можете да заповядате в офисите на “PVC Дограма” ЕООД и да получите своята нова дограма. Безвъзмездната помощ по Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома се изплаща след приключване на монтажните дейности по дограмата и се издадат съответните документи. В банката се носи протокол за извършени монтажни дейности, оригинална фактура и касов бон, които се прилагат към Искане за получаване на Безвъзмездна помощ. Това е последната стъпка от процедурата и следва да Ви се изплатят 20% от реалната стойност на дограмата. Побързайте да се възползвате, защото това е изключително добра възможност да подмените Вашата стара дограма с най-доброто на пазара и да заплатите по-малко средства, отколкото всъщност струва тя.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ако имате частен бизнес или фирма вижте раздел – Кредит Енергийна Ефективност за Бизнес клиенти

Още...

TBI Bank

TBI Bank – Кандидатствай онлайн

Алуминиева и PVC дограма на изплащане с TBI Bank

- Кредит “Бързи покупки”

- Само срещу лична карта

- Без поръчители

- Равни месечни вноски

- Бързо одобрение

- Удобни начини на погасяване

Още...