Кредит Енергийна Ефективност

Възползвайте се от безвъзмездната помощ, която предоставя Европейския Съюз и финансирайте част от Вашата PVC дограма с европейски пари.

Важно!

За да се кандидатства по програма REECL е необходимо избраната дограма да отговаря на изискванията за енергийна ефективност. Трябва да се докаже, че след нейното поставяне разходите за отопление на помещението ще намалеят. Не може всеки вид и модел профил и дограма да кандидатства за финансиране по REECL, а само тези, с доказани енергоспестяващи характеристики.

 

Банките, които осигуряват финансиране по REECL са:

–         ПроКредит Банк

–         Райфайзен Банк

–         Банка ДСК

–         СИБАНК

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За да кандидатствате за кредит по програмата Енергийна Ефектвност е необходимо да Ви издадем типова оферта, която да предоставите в избраната от Вас банка. За целта попълнети посочения по-долу въпросник и ние при първа възможност ще Ви изпратим сканирана офертата по е-mail, заверена с подпис и печат или заповядайте на място, в който и да е от нашите офиси, за да Ви я предоставим лично.

 

Как се кандидатства за кредиране по REECL:

Необходимо е първо да изберете вид и модел профил и стъклопакет. Ние ще изготвим оферта с техническите параметри на дограмата, която трябва да бъде представена пред една от финансиращите банки. Сами избирате Вашата банка. Можете да попълните въпросника по-долу с основните характеристики на избраната от Вас дограма и ние ще Ви изпратим в най-кратки срокове сканирана оферта на посочения от Вас email,  съдържаща всичко необходимо за представяне пред банката. Заповядайте и в нашите офиси, където ще получите изготвената оферта лично.

 

Програмата за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома е инструмент създаден съвместно с Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България и цели поощряването на решения за смяна на неефективни, остарели и топлинно неизгодно части от дома Ви. Ако използвате кредит по Програмата, при смяната на Вашата дървена дограма с нова енергийно – ефективна алуминиева или PVC дограма, Вие ще платите с 20% по-малко от реалната стойност на дограмата, защото те се покриват от финансовия инструмент на ЕС. В момента има две банки, които отпускат кредити по Програмата за Енергийна Ефективност – това са Райфайзенбанк и Про Кредит банк. И двете отпускат кредити в различни размери за закупуване на енергийно ефективни подобрения за дома. Най-голямото предимство на този кредит е, че ще върнете с 20% по-малко от сумата, която трябва да изплащате. Реално в тези проценти влиза начислената от  банката лихва и Вие си купувате дограма на изплащане, без излишно оскъпяване под форма на лихва. Не е ли това мечтата на всеки клиент – да получи стока на изплащане, която обаче да не бъде обременена с тежестта на лихва. За да кандидатствате за кредит по Програмата за Енергийна Ефективност, финансиращ Вашата нова дограма, трябва да предприемете няколко стъпки, които се изискват от европейските институции.

След като сте направили избора си за вид и модел на енергоспестяващи PVC дограма и стъклопакет, трябва да отидете до най-близкия клон на една от двете одобрени банки.Там се попълва Искане на кредит Енергийна ефективност и към него се прилага изготвената от нас оферта с избраната дограма. Тя подлежи на оценка, която цели да установи доколко Вашият избор е правилен и да се докажат топлинните качества на дограмата. След като получите одобрение от банката, можете да заповядате в офисите на “PVC Дограма” ЕООД и да получите своята нова дограма. Безвъзмездната помощ по Програма за кредитиране на Енергийната Ефективност в дома се изплаща след приключване на монтажните дейности по дограмата и се издадат съответните документи. В банката се носи протокол за извършени монтажни дейности, оригинална фактура и касов бон, които се прилагат към Искане за получаване на Безвъзмездна помощ. Това е последната стъпка от процедурата и следва да Ви се изплатят 20% от реалната стойност на дограмата. Побързайте да се възползвате, защото това е изключително добра възможност да подмените Вашата стара дограма с най-доброто на пазара и да заплатите по-малко средства, отколкото всъщност струва тя.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Ако имате частен бизнес или фирма вижте раздел – Кредит Енергийна Ефективност за Бизнес клиенти