Енергийна ефективност за бизнес клиенти

Бизнес организации и дружества могат да кандидатстват по Програмата за кредитиране на Енергийна ефективност. Тази програма е финансирана от няколко европейски институции и цели да популяризира идеите за съкращаване на разходите за отопление и подобряване на състоянието на заобикалящата околна среда.

кредит за бизнесПредимството на получаване на кредит по Програмата за Енергийна ефективност е, че клиентите не връщат целия размер на кредита, който са изтеглили, защото финансовият инструмент покрива част от него, под формата на безвъзмезда помощ, която е в границите на 15% и 7.5% от стойността на проекта. Това напрактика означава, че Ви се поема лихвата и Вие плащате само стойността на избраното от Вас подобрение: енергоспестяваща дограма, енергоспестяващо отопление, подобряване на сградния фонд или др. на равни месечни вноски без оскъпяване. Това е доста сериозно предимство на Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност, защото когато знаят, че няма да плащат лихва, бизнес клиентите са изключително стимулирани да теглят кредит за подобряване на производствената и административна база. Две са българските банки, които са одобрени за отпускане на кредити по тази програма: Райфайзенбанк и ПроКредит банк. И двете отпускат кредити на бизнес клиенти, като има разлика в условията, размера на кредита и сроковете на погасяване. Ако притежавате фирма и желаете да смените дограмата на сградния фонд, с енергийно ефективна и съкращаваща топлинните разходи, Ви съветваме да се запознаете с условията предлагани от двете банки и да прецените кои са подходящи за Вашия бизнес. В момента кредитирането по Програма за Енергийна ефективност се явява най-изгодният начин за финансиране на проекти, свързани с подобряването на сградната инфраструктура, защото оскъпяването е нулево, а месечната тежест е напълно приемлива и поносима за всяка стабилна българска фирма.

 

Условия на ПроКредит банк за кредитиране на бизнес клиенти по Програма за кредитиране на Енергийната ефективност:

 

Размер на кредита: минимална стойност 10 000 евро

Кредитополучатели: юридически лица, еднолични търговци, лица със свободни професии

Търсен ефект от финансирането: спестяване на минимум 20% от използваното количество енергия, спрямо сегашния момент

Срок на кредита: до 15 години

Безвъзмезда помощ: 15% от стойността на кредита се финасират от Програмата за Енергийна ефективност

Погасяване: на равни месечни вноски, вноски с равни главници или сезонен график

Обезпечаване: недвижимо имущество, транспортни средства, оборудване, стоки.

 

Условия на Райфайзенбанк за кредитиране на бизнес клиенти по Програма за кредитиране на Енергийната ефективност:

 

Размер на кредита: минимална стойност 40 000 евро

Кредитополучатели: общини, публични или частни дружества

Търсен ефект от финансирането: спестяване на минимум 20% от използваното количество енергия, спрямо сегашния момент

Безвъзмезда помощ: – за енергийна ефективност в публични сектор- до 10% от стойността на проекта

– за енергийна ефективност в частния сектор- до 7.5% от стойността на проекта.

Срок на кредита: минимум 4 години

Погасяване: по договаряне

Обезпечение: по договаряне